Szervezetfejlesztés

A jövőkép életre keltése

Mire jó a szervezetfejlesztés?

Amikor egy szervezetnek működési nehézségei adódnak, például csökken a versenyképessége és a nyeresége, a szervezeti felépítése nem a piaci igényeknek megfelelő, vagy a gyors változásokat nehezen tudják lekövetni, gyakran akadozik az információáramlás és a kommunikáció a szakterületek, vezetők és/vagy kollégák között, homályosak a felelősségi és hatáskörök, meg kell küzdeni a digitális kihívásokkal, a vállalati távműködés, home-office összes nehézségével, és így tovább sorolhatnám a gondok sorát, akkor a problémák megoldására a menedzserek és tanácsadók a szervezetfejlesztés igen széles tárházából meríthetnek.

A szervezetfejlesztés fogalma Richard Beckhart definíciója szerint: "A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával." (Beckhard, 1969) 

A szervezetfejlesztés tehát sokkal többet jelent, mint egy adott szervezeti struktúra fejlesztése, tulajdonképpen kihat a cég teljes tevékenységére, működésére. 

Célja a vállalat hatékonyságának növelése, energiákkal való feltöltése, mozgásba hozása és megújítása a technikai és emberi erőforrások révén, hogy a szervezet, a csoport és az egyén teljesítményét és együttműködését javítsa, hogy ellenállóbb és eredményesebb legyen, rugalmasabban alkalmazkodjon a változó körülményekhez. 

Ez többek között a szervezeti struktúra és kultúra összehangolásával, a szervezeti azonosulás elősegítésével, a vezetők és a beosztottak megnyerésével és az egyéni képességek fejlesztésével érhető el. 

A szervezetfejlesztés legfontosabb területei

 • stratégiaalkotás, jövőkép meghatározása, célok kitűzése,
 • döntési folyamatok és tervezési módszerek,
 • tevékenység- és folyamatoptimalizálás,
 • változásmenedzsment,
 • információs és kommunikációs rendszerek és stílus,
 • vezetési stílus és konfliktuskezelés, 
 • vezetők és beosztottak közötti kapcsolatok, csoportközi kapcsolatok fejlesztése,
 • ösztönző, teljesítményértékelő rendszerek.

A szervezetfejlesztés folyamata

 1. Előkészítés: szervezetfejlesztési célok, keretek, erőforrások meghatározása.
 2. Tervezés: szervezeti diagnózis, mélyinterjúk, célkitűzési iránymutatás, akciókutatás, konzultáció, módszertani javaslatok.
 3. Megvalósítás: minél több érintett bevonása, szoros együttműködés a HR-fejlesztés és stratégiai tanácsadókkal, hatékony válságkezelés és nyílt, sokcsatornás változás kommunikáció, a bevezetett akciók, változások hatékonyságának, fogadtatásának mérése és folyamatos elemzése.
 4. Hatékony támogatás és utánkövetés: rendszertámogatás, utánkövetési rendszerek kidolgozása és támogatása, az utólagos beavatkozások elvégzése. 

Szervezetfejlesztés és a jéghegy modell 

Mi az, amit tudunk a jéghegyről? A jéghegy úszik a vízen, mert a jég fajsúlya valamivel kisebb a víznél. A jéghegy tömegének nagyobb része a víz alá merül, és a víz felett tartja a jéghegy jóval kisebb csúcsát. Oké, röviden ennyit a fizikáról.

Most képzeljük el a szervezetet egy jéghegynek. A jéghegy csúcsa a szervezet formális,  látható, tudatos és nyilvános része, mint a szervezeti struktúra, a technológia, termékek, eljárások, működési szabályok és utasítások, pénzügyi erőforrások, szakképesítések, külső kommunikáció. Ezek mind olyan elemek, amelyek relatíve könnyen megfigyelhetők és mérhetők, ezekre a cégvezetésnek közvetlen befolyása van és elviekben bármikor megváltoztathatók. 

A jéghegy víz alatti részén olyan informális, nem tudatos és érzelmi alapon befolyásolható elemek sorakoznak, amik azonnal nem látszanak egy szervezetben, mint a szervezeti értékek és a kultúra, a biztonságérzet, bizalom a szervezetben és a munkatársakban, a baráti és társas kapcsolatok, az együttműködési készség, a kommunikációs csatornák, az egyéni szerepfelfogások, érzelmek, elvárások, előítéletek, ellen- és rokonszenvek. Ezek az elemek gyakran tudattalanul, rejtetten működnek, vagy nyilvánosan sokszor tagadottak, és könnyelműség lenne azt gondolni, hogy ezen a cégvezetés egy szigorú utasítással gyorsan tud változtatni. 

A szervezetfejlesztés során a cégvezetésnek és a tanácsadóknak minél pontosabban meg kell ismerni és fel kell tárni ennek a mélyebben lévő, informális területnek a működését. Ugyanis ez a szervezet kollektív képességét meghatározó tényezők összessége, amely nagyon széles spektrumú, a cégvezetés által közvetetten és csak lassabban formálható. Viszont egy alaposan előkészített és végig vitt szervezetfejlesztéssel az itt elért érdemi változások hozzák el a legszembetűnőbb eredményeket egy cég életében. A szervezet lényegi összetevői mind a felszín alatt találhatók, ezen múlik, hogy egy szervezet láthatóan mennyire tud hatékonyan működni, megújulni, bevonzani a fiatalokat és megtartani a jó szakembereket, reagálni a változásokra, alkalmazkodni a körülményekhez és eredményesen a felszínen maradni. 

A szervezetfejlesztés eredményei

 • A folyamatok optimalizálásával jelentősen javul a szervezeten belüli együttműködés.
 • A feladatkörök és felelősségek meghatározása segít a konfliktusok minimalizálásában.
 • Erősíti, építi a csapatmunkát, a személyes kapcsolatokat.
 • Elégedettebb, motiváltabb kollégákkal dolgozhatunk együtt.
 • Képessé teszi a szervezetet a további fejlődésre, a változások rugalmas kezelésére.

Kérjen egyedi ajánlatot szervezetfejlesztési szolgáltatásaimról!

Kérem, keressen meg az elérhetőségeimen, kattintson a Kapcsolatokhoz>>

Referenciák

A BKK Zrt. szervezetfejlesztési és belső működésfejlesztési projektjeiben belsős szakértőként, projektvezetőként, majd HR-fejlesztés vezetőként vettem részt. (2015-2017)

A MAPI-csoport ügyfelei részére nagyvállalati és kkv szektorban szervezetfejlesztési projektekben tanácsadás ösztönző- és teljesítményértékelési rendszerek kialakításában és bevezetésében, vezetési tanácsadás, business coaching. 

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. részére teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában és bevezetésében vezetői tanácsadás és tréning.